Drukuj

Art. 245 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 245.

Do czasu przekazania obcemu państwu cudzoziemca lub obywatela polskiego, wobec którego zapadło orzeczenie, wykonywane jest ono w trybie niniejszego kodeksu. Wykonanie tego orzeczenia w tym trybie ustaje w dniu przekazania.

Artykuł 1 ...243 244 245 246 247 ...259

Przejdź do artykułu