Drukuj

Art. 255 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 255.

Okresy pracy skazanego, wykonywanej przed dniem wejścia w życie niniejszego kodeksu, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na zasadach obowiązujących przed tym dniem.

Artykuł 1 ...253 254 255 256 257 ...259

Przejdź do artykułu