Drukuj

Art. 256 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 256.

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub użycie broni względem osób pozbawionych wolności reguluje odrębna ustawa.

Artykuł 1 ...254 255 256 257 258 259

Przejdź do artykułu