Drukuj

Art. 26 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 26.

Do tytułów egzekucyjnych mają zastosowanie przepisy art. 776795 Kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 1 ...24 25 26 27 27a ...259

Przejdź do artykułu