Drukuj

Art. 27 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 27.

Egzekucję przepadku oraz nawiązki na rzecz Skarbu Państwa prowadzi naczelnik urzędu skarbowego według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...25 26 27 27a 28 ...259

Przejdź do artykułu