Drukuj

Art. 30 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 30.

W sprawach wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa reprezentuje go prezes sądu okręgowego lub naczelnik urzędu skarbowego w sprawach, w których wykonał wyrok w zakresie orzeczonego nim przepadku.

Artykuł 1 ...29a 29b 30 31 32 ...259

Przejdź do artykułu