Drukuj

Art. 31 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 31.

W razie dokonania przez dłużnika Skarbu Państwa czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzyciela, z powództwem występuje prezes sądu okręgowego lub naczelnik urzędu skarbowego w sprawach, w których wykonuje orzeczenie.

Artykuł 1 ...29b 30 31 32 33 ...259

Przejdź do artykułu