Drukuj

Art. 52a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 52a.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do egzekucji kar o charakterze pieniężnym, o których mowa w rozdziale 66b Kodeksu postępowania karnego.

Artykuł 1 ...51 52 52a 53 54 ...259

Przejdź do artykułu