Drukuj

Art. 54 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 54.

Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.

Artykuł 1 ...52a 53 54 55 56 ...259

Przejdź do artykułu