Drukuj

Art. 80a KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 80a.

Początek wykonywania kary liczy się od dnia:

1) przyjęcia skazanego lub ukaranego, który zgłosił się do odbycia kary,

2) zatrzymania skazanego lub ukaranego, który został doprowadzony do odbycia kary,

3) wprowadzenia do wykonania orzeczenia w stosunku do osoby pozbawionej wolności chyba że ustawa stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...79b 80 80a 80b 81 ...259

Przejdź do artykułu