Drukuj

Art. 81 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 81.

Karę pozbawienia wolności wykonuje się w systemie:

1) programowanego oddziaływania;

2) terapeutycznym;

3) zwykłym.

Artykuł 1 ...80a 80b 81 82 83 ...259

Przejdź do artykułu