Drukuj

Art. 94 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 94.

Skazany na karę aresztu wojskowego odbywa karę w zakładzie karnym typu otwartego, chyba że szczególne względy przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym innego typu.

Artykuł 1 ...92 93 94 95 96 ...259

Przejdź do artykułu