Drukuj

Art. 93 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 93.

Do przepustek określonych w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9 stosuje się odpowiednio przepisy art. 139 § 1, 2, 5, 7 i 8 oraz art. 140.

Artykuł 1 ...91a 92 93 94 95 ...259

Przejdź do artykułu