Drukuj

Art. 98 KM


Kodeks morski
Artykuł 98.

§ 1. Dłużnik może powołać się na ograniczenie odpowiedzialności niezależnie od ustanowienia funduszu ograniczenia odpowiedzialności określonego w art. 11 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...96 97 98 99 100 ...360

Przejdź do artykułu