Drukuj

Art. 123 KM


Kodeks morski
Artykuł 123.

§ 1. Frachtujący obowiązany jest dostarczyć przewoźnikowi we właściwym czasie dokumenty dotyczące ładunku, potrzebne do jego przewozu.

§ 2. Frachtujący odpowiada za szkody wynikłe ze zwłoki w dostarczeniu oraz z nieprawidłowości lub niedokładności dokumentów przewidzianych w § 1.

Artykuł 1 ...121 122 123 124 125 ...360

Przejdź do artykułu