Drukuj

Art. 125 KM


Kodeks morski
Artykuł 125.

Frachtujący jest wolny od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ładunek przewoźnikowi lub statkowi z jakiejkolwiek przyczyny bez jego winy.

Artykuł 1 ...123 124 125 126 127 ...360

Przejdź do artykułu