Drukuj

Art. 129 KM


Kodeks morski
Artykuł 129.

§ 1. Przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać załadowcy na jego żądanie konosament.

§ 2. Jeżeli poprzednio zostały wydane na ten ładunek kwity sternika, przewoźnik może uzależnić wydanie konosamentu od ich zwrotu.

Artykuł 1 ...127 128 129 130 131 ...360

Przejdź do artykułu