Drukuj

Art. 187 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 187.

 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

  1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
    
  2. piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
    
  3. czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
    
 2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
   
 3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.
   
 4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.
Artykuł 1 ...185 186 187 188 189 ...243

Przejdź do artykułu