Drukuj

Art. 133 KM


Kodeks morski
Artykuł 133.

Przewoźnik obowiązany jest wydać załadowcy konosament w tylu jednobrzmiących egzemplarzach, ilu zażąda załadowca, uwidoczniając na każdym z nich liczbę wydanych egzemplarzy.

Artykuł 1 ...131 132 133 134 135 ...360

Przejdź do artykułu