Drukuj

Art. 135 KM


Kodeks morski
Artykuł 135.

§ 1. Konosament może być przeniesiony na inną osobę, która przez przeniesienie nabywa uprawnienia do dysponowania ładunkiem i do jego odbioru.

§ 2. Konosament przenosi się:

1) przez przelew wierzytelności (konosament imienny);

2) przez indos (konosament na zlecenie);

3) przez wydanie konosamentu (konosament na okaziciela).

Artykuł 1 ...133 134 135 136 137 ...360

Przejdź do artykułu