Drukuj

Art. 171 KM


Kodeks morski
Artykuł 171.

Zwolnienia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w art. 165170 stosuje się bez względu na to, czy roszczenie wynika z odpowiedzialności umownej, czy też pozaumownej.

Artykuł 1 ...169 170 171 172 173 ...360

Przejdź do artykułu