Drukuj

Art. 173 KM


Kodeks morski
Artykuł 173.

§ 1. Wydany bilet pasażerski stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz.

§ 2. Bilet pasażerski może być imienny lub na okaziciela.

§ 3. Pasażer nie może bez zgody przewoźnika przenieść na osobę trzecią imiennego biletu pasażerskiego.

Artykuł 1 ...171 172 173 174 175 ...360

Przejdź do artykułu