Drukuj

Art. 183 KM


Kodeks morski
Artykuł 183.

§ 1. Przewoźnikowi służy na bagażu, dopóki nie wydał go pasażerowi, ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie roszczeń z umowy przewozu.

§ 2. Przewoźnik może zatrzymać bagaż do czasu zaspokojenia lub odpowiedniego zabezpieczenia swych roszczeń.

Artykuł 1 ...182b 182c 183 184 185 ...360

Przejdź do artykułu