Drukuj

Art. 184 KM


Kodeks morski
Artykuł 184.

Do bagażu niepodjętego przez pasażera lub przez uprawnionego odbiorcę stosuje się odpowiednio przepisy art. 150152.

Artykuł 1 ...182c 183 184 185 186 ...360

Przejdź do artykułu