Drukuj

Art. 188 KM


Kodeks morski
Artykuł 188.

§ 1. Przez umowę czarteru na czas armator zobowiązuje się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do dysponowania statek obsadzony załogą na oznaczony czas albo na okres jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową.

§ 2. Każda strona może żądać potwierdzenia umowy czarteru na czas na piśmie.

Artykuł 1 ...186 187 188 189 190 ...360

Przejdź do artykułu