Drukuj

Art. 186 KM


Kodeks morski
Artykuł 186.

Roszczenia z tytułów innych niż określone w Konwencji ateńskiej oraz w rozporządzeniu nr 392/2009 przedawniają się z upływem 2 lat od dnia wymagalności.

Artykuł 1 ...184 185 186 187 188 ...360

Przejdź do artykułu