Drukuj

Art. 196 KM


Kodeks morski
Artykuł 196.

Czarterujący może odstąpić od umowy w razie zwłoki w oddaniu mu statku do dysponowania. Czarterującemu należy się ponadto odszkodowanie, chyba że armator udowodni, że zwłoka nastąpiła z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Artykuł 1 ...194 195 196 197 198 ...360

Przejdź do artykułu