Drukuj

Art. 197 KM


Kodeks morski
Artykuł 197.

Każda ze stron może odstąpić od umowy czarteru na czas, jeżeli wskutek wybuchu wojny, zamieszek lub zarządzenia władz osiągnięcie celu, dla którego zawarto umowę, stało się niemożliwe, a zmiana tych okoliczności w rozsądnym czasie nie jest prawdopodobna.

Artykuł 1 ...195 196 197 198 199 ...360

Przejdź do artykułu