Drukuj

Art. 2 KM


Kodeks morski
Artykuł 2.

§ 1. Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej „statkiem”.

§ 2. Statkiem morskim w budowie jest statek, którego stępkę położono lub wykonano równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakończenia budowy.

Artykuł 1 2 3 4 ...360

Przejdź do artykułu