Drukuj

Art. 4 KM


Kodeks morski
Artykuł 4.

Do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, sportowych lub rekreacyjnych stosuje się Kodeks morski z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej.

Artykuł 1 2 3 4 5 6 ...360

Przejdź do artykułu