Drukuj

Art. 226 KM


Kodeks morski
Artykuł 226.

Roszczenia z umowy o świadczenie usług pilotowych przedawniają się z upływem 2 lat od dnia zakończenia świadczenia tej usługi.

Artykuł 1 ...224 225 226 227 228 ...360

Przejdź do artykułu