Drukuj

Art. 227 KM


Kodeks morski
Artykuł 227.

Usługa pilotowa może być świadczona tylko przez pilota wpisanego na listę pilotów prowadzoną przez właściwego dyrektora urzędu morskiego. Na liście pilotów mogą znajdować się osoby posiadające ważne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pilotowe.

Artykuł 1 ...225 226 227 228 229 ...360

Przejdź do artykułu