Drukuj

Art. 270 KM


Kodeks morski
Artykuł 270.

Każdy, kto w celu zapobieżenia szkodzie w środowisku, spowodowanej zanieczyszczeniem ze statku, poniósł niezbędne wydatki, może żądać ich zwrotu od armatora, który odpowiada za zanieczyszczenie.

Artykuł 1 ...268 269 270 271 271a ...360

Przejdź do artykułu