Drukuj

Art. 247 KM


Kodeks morski
Artykuł 247.

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do ratownictwa urządzeń wiertniczych podczas ich wykorzystywania w celu poszukiwania lub uzyskiwania zasobów mineralnych dna morskiego.

Artykuł 1 ...245 246 247 248 249 ...360

Przejdź do artykułu