Drukuj

Art. 273a KM


Kodeks morski
Artykuł 273a.

§ 1. Dyrektor urzędu morskiego pobiera następujące opłaty:

1) za wydanie certyfikatu – równowartość 30 euro;

2) za poświadczenie certyfikatu – równowartość 20 euro.

§ 2. Przepis art. 271c § 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...272 273 273a 274 275 ...360

Przejdź do artykułu