Drukuj

Art. 299 KM


Kodeks morski
Artykuł 299.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia morskiego przedawniają się z upływem 5 lat od dnia wymagalności roszczenia.

Artykuł 1 ...297 298 299 300 301 ...360

Przejdź do artykułu