Drukuj

Art. 298 KM


Kodeks morski
Artykuł 298.

Ubezpieczający może w każdej chwili odstąpić od umowy, dopóki nie rozpoczął się stan niebezpieczeństwa przewidzianego w umowie; obowiązany jest jednak zapłacić opłatę stornową.

Artykuł 1 ...296 297 298 299 300 ...360

Przejdź do artykułu