Drukuj

Art. 310 KM


Kodeks morski
Artykuł 310.

Przepisy art. 306309 nie ograniczają prawa ubezpieczającego do przeniesienia wierzytelności z umowy ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego o przelewie wierzytelności; dotyczy to również wierzytelności przyszłej.

Artykuł 1 ...308 309 310 311 312 ...360

Przejdź do artykułu