Drukuj

Art. 308 KM


Kodeks morski
Artykuł 308.

§ 1. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia stwierdzonej polisą następuje przez przeniesienie polisy.

§ 2. Do przeniesienia polisy stosuje się odpowiednio przepisy o przenoszeniu konosamentu.

Artykuł 1 ...306 307 308 309 310 ...360

Przejdź do artykułu