Drukuj

Art. 314 KM


Kodeks morski
Artykuł 314.

§ 1. Składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona niezwłocznie po zawarciu umowy, a jeżeli wystawiono polisę – równocześnie z wydaniem polisy.

§ 2. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na ubezpieczającym.

Artykuł 1 ...312 313 314 315 316 ...360

Przejdź do artykułu