Drukuj

Art. 43 KM


Kodeks morski
Artykuł 43.

§ 1. Każdy statek może być poddany pomiarowi na wniosek właściciela, armatora lub kapitana.

§ 2. Wpis do rejestru okrętowego danych o pojemności i wymiarach rejestrowych statku następuje wyłącznie na podstawie świadectwa pomiarowego wydanego przez polski organ pomiarowy bądź świadectwa pomiarowego, o którym mowa w art. 41 § 2.

Artykuł 1 ...41 42 43 44 45 ...360

Przejdź do artykułu