Drukuj

Art. 44 KM


Kodeks morski
Artykuł 44.

§ 1. Świadectwo pomiarowe wydawane jest bez określenia terminu jego ważności, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Świadectwo pomiarowe traci ważność, jeżeli statek, któremu zostało wydane:

1) zostanie tak zmieniony, że nie odpowiada danym zawartym w świadectwie w zakresie pojemności i wymiarów rejestrowych;

2) zatonie lub ulegnie zniszczeniu, zaginie bądź utraci charakter statku morskiego;

3) zmieni przynależność, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Artykuł 1 ...42 43 44 45 46 ...360

Przejdź do artykułu