Drukuj

Art. 52 KM


Kodeks morski
Artykuł 52.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, wzory i sposób prowadzenia dzienników oraz innych dokumentów statku, uwzględniając rodzaje statków i dokumentów znajdujących się na tych statkach, a także określi sposób przechowywania tych dokumentów.

Artykuł 1 ...50 51 52 53 54 ...360

Przejdź do artykułu