Drukuj

Art. 58 KM


Kodeks morski
Artykuł 58.

Kapitanowi nie wolno opuszczać statku, który znajduje się na morzu, z wyłączeniem postoju na redzie albo kotwicowisku, lub któremu zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo, chyba że wymaga tego bezwzględna konieczność.

Artykuł 1 ...56 57 58 59 60 ...360

Przejdź do artykułu