Drukuj

Art. 60 KM


Kodeks morski
Artykuł 60.

§ 1. Kapitan jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom znajdującym się na morzu w niebezpieczeństwie, jeżeli udzielenie tej pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego statku i osób znajdujących się na nim.

§ 2. Armator nie odpowiada za naruszenie przez kapitana obowiązku określonego w § 1.

Artykuł 1 ...58 59 60 61 62 ...360

Przejdź do artykułu