Drukuj

Art. 74 KM


Kodeks morski
Artykuł 74.

Umowa o przeniesienie własności statku, o którym mowa w art. 73 § 1, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, powinna być zawarta na piśmie, z podpisami stron notarialnie poświadczonymi. Dotyczy to również statku, o którym mowa w art. 73 § 3, oraz statku w budowie, wpisanych do polskiego rejestru okrętowego.

Artykuł 1 ...73 73a 74 75 76 ...360

Przejdź do artykułu