Drukuj

Art. 75 KM


Kodeks morski
Artykuł 75.

Przepisy o przeniesieniu własności statku stosuje się odpowiednio do przeniesienia udziału we własności statku.

Artykuł 1 ...73a 74 75 76 77 ...360

Przejdź do artykułu