Drukuj

Art. 78 KM


Kodeks morski
Artykuł 78.

§ 1. Hipoteka morska może być wyrażona również w walucie obcej lub jednostkach obliczeniowych określonych w art. 101 § 2.

§ 2. W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można ustanowić hipotekę morską na więcej niż jednym statku.

Artykuł 1 ...76 77 78 79 80 ...360

Przejdź do artykułu