Drukuj

Art. 77 KM


Kodeks morski
Artykuł 77.

Oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na jego statku hipoteki morskiej powinno być złożone na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym, z zastrzeżeniem art. 84 § 1.

Artykuł 1 ...75 76 77 78 79 ...360

Przejdź do artykułu