Drukuj

Art. 102 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 102.

W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Artykuł 1 ...100 101 102 103 104 ...269

Przejdź do artykułu